PDR Mezunu Cv Örnekleri PDR Nedir ?

Danışmanlık psikolojisi, profesyonel psikolojide genel bir uygulama ve sağlık hizmeti sağlayıcı uzmanlığıdır. İnsanların hem kişisel olarak hem de ilişkilerinde her yaşta nasıl işlediğine odaklanır. Danışmanlık psikolojisi, insanların yaşamlarının farklı aşamalarında sahip olabileceği duygusal, sosyal, iş, okul ve fiziksel sağlık sorunlarını ele alır, tipik yaşam streslerine ve insanların birey olarak ve ailelerin, grupların ve grupların bir parçası olarak mücadele edebilecekleri daha ciddi sorunlara odaklanır. kuruluşlar. Danışmanlık psikologları, fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlık sorunları olan kişilerin kendilerini iyi hissetmelerine, sıkıntı duygularını hafifletmelerine ve krizleri çözmelerine yardımcı olur. Ayrıca daha şiddetli psikolojik semptomların değerlendirilmesini, teşhisini ve tedavisini sağlarlar.

Uzmanlık Bilgisi

Gelişimin tüm aşamalarında (yani çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık), danışmanlık psikologları aşağıdakilere odaklanır:

Danışanların sağlıklı yönleri ve güçlü yönleri (birey, çift, aile, grup veya kuruluş olarak görülmeleri.Çevresel/durumsal etkiler (kültürel, cinsiyet ve yaşam tarzı konularının insanların deneyimlerini ve endişelerini nasıl şekillendirdiği).Çeşitlilik ve sosyal adalet konuları (örneğin, savunuculuk). İnsanların hayatında kariyer ve işin rolü.

Ele Alınan Sorunlar

Danışmanlık psikolojisi tarafından ele alınan sorunlar, gelişimsel (yaşam süresi), çevresel ve kültürel açılardan ele alınmaktadır. Aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

Okul ve kariyer/iş uyumu endişeleri.Kariyer ve iş hakkında kararlar vermek ve okul-iş-emeklilik geçişleriyle uğraşmak.Evlilik ve ailevi zorluklar dahil ilişki zorlukları.Öğrenme ve beceri eksiklikleri.Stres yönetimi ve olumsuz yaşam olaylarıyla baş etme.Örgütsel sorunlar.Fiziksel engellerle, hastalıklarla veya yaralanmalarla başa çıkmak ve bunlara uyum sağlamak.Kişisel/sosyal uyum.Birinin kimliğinin gelişimi.Genel olarak diğer insanlarla ilişki kurmada kalıcı zorluklar.Zihinsel bozukluklar.

Kullanılan Beceriler ve Prosedürler

Danışmanlık psikolojisinde kullanılan prosedürler ve teknikler şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

Bireysel, aile ve grup danışmanlığı ve psikoterapi.Kriz müdahalesi, afet ve travma yönetimi.Psikolojik bozuklukların teşhisi için değerlendirme teknikleri.Toplumu ruh sağlığı, okul, aile, ilişki ve işyeri konularında eğiten ve bilgilendiren programlar/çalıştaylar, böylece sorunlar başlamadan önlenebilir veya daha kötüye gitmeden azaltılabilir.Organizasyonlarla istişare etmek.Program değerlendirmesi ve tedavi sonucu (örneğin, müşteri ilerlemesi).Eğitim.Klinik gözetim.Test yapısı ve doğrulama.Bilimsel araştırmalar için araştırma metodolojileri.

Hizmet Verilen Nüfus

Danışman psikologlar tarafından hizmet verilen müşteriler arasında bireyler, gruplar (çiftler ve aileler dahil) ve kuruluşlar bulunur. Danışmanlık psikologları, davranış sorunları olan çocuklar gibi her yaştan bireysel danışanla çalışır; eğitim ve kariyer kaygıları veya madde bağımlılığı sorunları olan geç ergenler; evlilik veya ailevi zorluklar, kariyer değişiklikleri veya engellerin üstesinden gelen yetişkinler; ve emeklilikle karşı karşıya olan yaşlı yetişkinler. Grup üyelerinin kişisel ve kişiler arası işleyişini geliştirmenin yanı sıra, bu aynı sorunların çoğuna çözüm bulmalarına yardımcı olmak için gruplarla birlikte çalışırlar. Danışmanlık psikologları ayrıca, insanların başarılı olabileceği bir çalışma ortamı sağlamaya yardımcı olmak için kuruluşlara (örneğin işletmeler) ve çalışma gruplarına danışır.

Pdr Cv Örnekleri Word

yukarı